Szkolenia specjalistyczne STCW

Jako certyfikowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Morska Jednostka Edukacyjna zachęcamy do udziału w następujących przeszkoleniach:

content-footer