CADRE

Maciej Zawadzki<BR>

Maciej Zawadzki
(dyrektor)

wykształcenie:

 • absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni,

doświadczenie zawodowe:

 • wieloletni Starszy Inspektor Operacyjny MRCK – koordynator misji SAR,
 • kapitan statków ratowniczych,
 • oficer wachtowy na statkach floty handlowej w żegludze międzynarodowej,

uprawnienia:

 • instruktor PZMWiNW,
 • instruktor sportu motorowodnego,
 • kapitan motorowodny,
 • kapitan jachtowy,
 • harcmistrz / HR,
 • płetwonurek KDP/CMAS***,
 • ratownik WOPR,
 • kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,

certyfikaty STCW / IMO:

 • świadectwo szkolenia dydaktycznego dla instruktora
  (zgodnie z wymaganiami prawidła I/6 Konwencji STCW – program modelowy 6.09),
 • świadectwo ogólne operatora GMDSS (GOC),
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom operacyjny,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie opieki medycznej nad chorym,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,
 • świadectwo ratownika.
 • świadectwo starszego ratownika.

 

Wojciech Paczkowski <BR>

Wojciech Paczkowski
(wykładowca)

wykształcenie:

 • absolwent Szkoły Morskiej w Gdyni,
 • absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

doświadczenie zawodowe:

 • kierownik Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego,
 • kapitan statków ratowniczych,

uprawnienia:

 • kurs ‘Starszych oficerów’ na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej,
 • kapitan motorowodny,
 • ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

certyfikaty STCW / IMO:

 • świadectwo szkolenia dydaktycznego dla instruktora
  (zgodnie z wymaganiami prawidła I/6 Konwencji STCW – program modelowy 6.09),
 • świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu GMDSS,
 • świadectwo ogólne operatora GMDSS (GOC),
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom zarządzania,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie opieki medycznej nad chorym,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku,
 • świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych,
 • świadectwo operatora radarowego,
 • świadectwo ratownika,
 • świadectwo starszego ratownika.

 

Bartłomiej Januchta <BR>

Bartłomiej Januchta
(wykładowca)

wykształcenie:

 • absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

doświadczenie zawodowe:

 • pracownik Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego,
 • oficer wachtowy na statkach floty handlowej w żegludze międzynarodowej,

uprawnienia:

 • motorowodny sternik morski

certyfikaty STCW / IMO:

 • świadectwo szkolenia dydaktycznego dla instruktora
  (zgodnie z wymaganiami prawidła I/6 Konwencji STCW – program modelowy 6.09),
 • świadectwo operatora Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS),
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku,
 • świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony,
 • świadectwo ratownika,
 • świadectwo starszego ratownika.

 

Krzysztof Selke <BR>

Krzysztof Selke
(wykładowca)

wykształcenie:

 • absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni – studia magisterskie,
 • Zarządzanie Kryzysowe w Akademii Marynarki Wojennej,
 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich
  (14 letni staż jako nauczyciel akademicki w WSMW i AMW),

doświadczenie zawodowe:

 • obecnie specjalista zarządzania kryzysowego,
 • starszy inspektor ratownictwa morskiego w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa,
 • kapitan statku ratowniczego,
 • oficer pokładowy statków morskich,
 • starszy wykładowca w Akademii Marynarki Wojennej,
 • oficer pokładowy na okrętach Marynarki Wojennej,

uprawnienia państwowe:

 • Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Poświadczenie Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych,
 • Audytor Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji,
 • Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej,

uprawnienia:

 • kapitan jachtowy,
 • kapitan motorowodny,
 • instruktor sportu,
 • egzaminator PZMWiNW,
 • sędzia motorowodny,
 • świadectwo ratownika medycznego,

certyfikaty STCW / IMO:

 • świadectwo radiooperatora Maritime Radio Operator Certificate of Competence GMDSS,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie użycia ARPA,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie opieki medycznej nad chorym,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy,
 • świadectwo operatora radarowego,
 • świadectwo ratownika,
 • świadectwo starszego ratownika.

 

Szymon Sprada <BR>

Szymon Sprada
(wykładowca)

wykształcenie:

 • absolwent Akademii Morskiej w Gdyni,

doświadczenie zawodowe:

 • Inspektor Operacyjny Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego,
 • oficer wachtowy na statkach floty handlowej w żegludze międzynarodowej,

certyfikaty STCW / IMO:

 • kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form nauczania,
 • świadectwo operatora Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS),
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom zarządzania,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych,
 • świadectwo przeszkolenia oficera ochrony statku,
 • świadectwo ratownika,
 • świadectwo przeszkolenia TEC w programie EUCPT,
 • świadectwo przeszkolenia OPM w programie EUCPT.

 

Kazimierz Kaczmarczyk<BR>

Kazimierz Kaczmarczyk
(wykładowca)

wykształcenie:

 • absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

doświadczenie zawodowe:

 • zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 KM PSP Gdynia,
 • kierownik oddziału prewencji pożarowej i ZOSP Trans Nauta spółki stoczni remontowej Nauta,
 • inspektor ochrony przeciwpożarowej,

uprawnienia:

 • kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form nauczania,
 • sternik motorowodny,
 • ratownik chemiczny,
 • ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji urządzeń TB,
 • uprawnienia do obsługi detektorów i analizatorów skażeń,
 • kurs z zakresu rozpoznawania zagrożeń CBRN,
 • kurs z zakresu zdalnej detekcji skażeń i obsługi spektrometrów do wykrywania obłoków gazowych i par,
 • kurs z zakresu obsługi radiometrów.